Announcement date: 1 March 2024

Per this Legal Announcement as herewith duly provided at the website of Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract)   and per short legal announcement in the Customer Portal to all Customers, the following B2B Sales Contract Schedules of all Leaseweb Sales Entities have been amended per versions of 1 March 2024 as notified below.

Such amendments - including minor edits for your ease of reading and to optimize clarity and transparency – consist of the following changes for Customers benefit:

 • The Leaseweb “Support and Service Levels” Sales Contract Schedule has been renamed  to “Service Level Agreement” as the standard terminology in the market place;
 • The Policies of our Leaseweb Netherlands and Leaseweb Deutschland Sales Entities have been updated to comply with the recently implemented EU legislation named “Digital Services Act” applicable per 17 February 2024 as aligned on our website and in our abuse Notice and Action systems (Clause 1, 5.4, 12.5, 12.9-10, 13.1-2, 28.1 and 29.1-6 of the Policies of  Leaseweb Netherlands and Leaseweb Deutschland);
 • A one month notice period will be applicable for the Sales Contract Modification Requests related to upgrades (just like already in place for downgrades) for Sales Contracts with a 6 months Contract Term or longer (Clause 5.4 of the Sales Terms and Conditions);
 • In order to align with our systems and contract order forms, the term “Contract Extension Date” is now in the definitions of Chapter 1 of the Sales Terms and Conditions and (if applicable) will be visible in Sales Quotations and Sales Contract Overviews;
 • Minor additions on the Housing rules in the Policies (Clause 27.1 of the Policies) and the current provisions for End of Life-Cycle have been further clarified with regard to Early Termination (Clause 21.2 h) of the Sales Terms and Conditions).  

These Leaseweb B2B Sales Contract Schedules, consisting of Sales Terms and Conditions, Services Specifications, Service Level Agreement and Policies will be fully and automatically applicable as per 15 March 2024 to all Sales Contracts and Service Orders taken into account the required notice period of fourteen (14) days. Please see  https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract  for more information. 

 

Verkoopcontract

Om onze producten of diensten te kunnen gebruiken, moet u eerst een contract sluiten met de relevante Leaseweb-entiteit. De contractdocumentatie bestaat in het algemeen uit de Algemene verkoopvoorwaarden, de Beleidsregels, de Servicespecificaties en de Service Level Agreement.

Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

Beleid inzake acceptabel gebruik

Leaseweb streeft naar bevordering van verantwoordelijk gedrag in relatie tot het gebruik van zijn Producten en Diensten. Voor dit doel heeft Leaseweb het Beleid inzake acceptabel gebruik opgesteld.

Servicespecificaties

De Servicespecificaties zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

Service Level Agreement

De Service Level Agreement is van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

De Service Level Agreement van Leaseweb beschrijven door Leaseweb te leveren prestaties zoals serviceniveaus, responstijden, onderhoudsperioden en beschikbaarheid van de diensten. Daarnaast worden in deze Service Level Agreement de servicecrediteringen vastgesteld waarop de klant recht kan hebben indien Leaseweb niet aan de overeengekomen prestaties voldoet.

U kunt de nieuwste versies van de contractdocumentatie voor elk van deze verkoopmaatschappijen hieronder downloaden.

Eerdere aankondigingen

1 februari 2024

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 februari 2024.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Leaseweb Duitsland biedt nu ook Leaseweb Object Storage Service aan. Daarom zijn de Servicespecificaties en de Support- en Serviceniveaus van Leaseweb Duitsland overeenkomstig aangepast (artikel 28 van de Servicespecificaties, artikel 18 van de Support- en Serviceniveaus van Leaseweb Deutschland);
 • Het beleid van onze verkoopinstantie Leaseweb in het Verenigd Koninkrijk is aangepast aan de van toepassing zijnde lokale wetgeving met de naam "Online Safety Act" (clausules 1, 5 en 12 van het beleid van Leaseweb in het Verenigd Koninkrijk);

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 februari 2024 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar  https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract  voor meer informatie.

1 januari 2024

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 januari 2024.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Leaseweb Managed Kubernetes-diensten worden in een bètaversie geïntroduceerd door onze Leaseweb Sales Entities in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Singapore, inclusief specifieke servicevoorwaarden en serviceniveaus (artikel 1 van de Verkoopvoorwaarden, artikel 40 van de Servicespecificaties en artikel 27 van de Support- en serviceniveaus van Leaseweb Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Singapore);
 • De Multi-CDN-diensten zijn nu ook beschikbaar via onze Leaseweb Singapore Sales Entity. Daarom zijn de Servicespecificaties, Support- en Service Levels en Beleidsregels van Leaseweb Singapore dienovereenkomstig bijgewerkt (artikel 28 en 29 van de Servicespecificaties, artikel 24 van de Support- en Service Levels en artikel 20 van de Beleidsregels van Leaseweb Singapore);
 • Om aan te sluiten bij de van toepassing zijnde regelgeving, zijn de Verkoopvoorwaarden en de Ondersteunings- en Serviceniveaus bijgewerkt met kleine wijzigingen.

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 januari 2024 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar  https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract  voor meer informatie.

1 December 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract)  en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 december 2023.

Deze wijzigingen betreffen de volgende veranderingen:

 • Per 1 december 2023 heeft Leaseweb Asia Pacific Pte. Ltd. formeel haar naam veranderd naar Leaseweb Singapore Pte. Ltd. Aangezien dit slechts een formele naamswijziging is, zal Leaseweb Singapore Pte. Ltd. de bestaande leverancier blijven van de diensten die worden geleverd in Singapore en blijven de entiteitsgegevens (zoals het adres, fiscaal registratienummer, ACRA BIZZ-nummer en bankgegevens) hetzelfde.

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 december 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar  https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract  voor meer informatie.

1 November 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract)  en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 november 2023.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Er zijn verbeteringen toegevoegd aan Leverdatum ("Delivery Date”) en Geschatte Levertijd ("Estimated Delivery Date”) (opgenomen als Definities in de Verkoopvoorwaarden); en
 • De wijzigingsprocedure voor verkoopovereenkomsten is bijgewerkt om meer flexibiliteit te bieden voor verlengingen van Diensten (artikel 5.1-5.3 van de Verkoopvoorwaarden).

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 november 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar  https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract  or meer informatie. 

1 oktober 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract)  n overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 oktober 2023.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 1. Het geregistreerde adres van Leaseweb Japan is gewijzigd in 2-1272F, Akasaka, Minatoku, Tokyo 1070052, Japan; het adres van het datacenter van Leaseweb in Tokyo blijft hetzelfde;
 2. Teneinde te voldoen aan bijgewerkte verplichte lokale wettelijke vereisten, zijn de Verkoopvoorwaarden en het Beleid van onze Canadese Leaseweb Verkoopentiteit (Leaseweb Canada Inc.) gewijzigd (artikel 8.1, 8.9, 12.1, 16.3, 16.6 b), 18.2 a), 21.2 d), 25.4, 27.7, 29.1 van de Verkoopvoorwaarden en artikel 5.4, 6.3, 12.3, 23.1 van het Beleid van Leaseweb Canada)
 3. De vernieuwde Public Cloud Services worden geïntroduceerd door onze Leaseweb Sales Entiteiten in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Singapore, inclusief specifieke productvoorwaarden, SLA en Service Credits (artikel 15 van de Servicespecificaties en artikel 15 van de Support- en Service Levels van Leaseweb Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Azië-Pacific).

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 oktober 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract for voor meer informatie.

1 september 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 september 2023.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 1. De naam EOKM is gewijzigd in OFFLIMITS (artikel 12.7 van de Beleidsregels van Leaseweb Netherlands B.V.).
 2. Er zijn aanvullende bepalingen over de ASN-drempel geïmplementeerd voor de IP-connectiviteitsservice (nieuw artikel 15.4 in de Beleidsregels).

De wijzigingen zijn van toepassing op de Beleidsregels van alle Leaseweb-verkoopentiteiten. Deze Leaseweb B2B Sales Contract Schedules, bestaande uit de Algemene Voorwaarden (“B2B Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels”) en Beleidsregels (“Policies”) zullen per 15 september 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 Augustus 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract)   en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (Sales Contract Schedules) van alle Verkoopentiteiten van Leaseweb gewijzigd per versies van 1 augustus 2023.

Het betreft hierbij de volgende wijzigingen - met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie - ten gunste van de Klanten:

 • i) lanten kunnen een downgrade aanvragen of de Diensten opzeggen met een kortere opzegtermijn in overeenstemming met het volgende (Artikel 5.4 en 20.4 van de Verkoopvoorwaarden):

Contractduur

Nieuwe opzegtermijn  

Tot en met 3 maanden

1 uur

6 maanden en langer

1 maand

 • ii) Leaseweb waardeert de ontwikkeling van nieuwe technologieën, waaronder Kunstmatige Intelligentie. Leaseweb moet echter haar Vertrouwelijke Informatie en Intellectuele Eigendomsrechten beschermen. Daarom implementeert Leaseweb de "Gedragscode Klant AI" om het gebruik van Leaseweb's Intellectuele Eigendom en Vertrouwelijke Informatie in AI-gebaseerde computersystemen te beperken en te verbieden (artikel 3.6-3.8 van de Verkoopvoorwaarden).

Deze Leaseweb Verkoopcontractschema's, bestaande uit Leaseweb Verkoopvoorwaarden, Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels zullen per 15 augustus 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 juli 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (Sales Contract Schedules) van alle Verkoopentiteiten van Leaseweb gewijzigd per versies van 1 juli 2023.

Het betreft hierbij de volgende wijzigingen - met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie - ten gunste van de Klanten:

 1. i) Nieuwe Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels voor nieuw gelanceerde Multi-CDN-diensten voor de Leaseweb-verkoopentiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de VS. De Multi-CDN servicebeschrijvingen voor de Nederlandse en Duitse Leaseweb-verkoopentiteiten zijn volledig afgestemd op deze nieuwe lancering. (artikel 30 en 31 van de Servicespecificaties, artikel 24 van de Support- en Serviceniveaus en artikel 15 van de Beleidsregels).
 2. ii) De toevoeging in de Servicespecificaties van de verantwoordelijkheid van Klanten om een inventarislijst bij te houden van hun Gecoloceerde apparatuur ten behoeve van PCI-DSS-naleving.

Deze Leaseweb Verkoopcontractschema's, bestaande uit Leaseweb Verkoopvoorwaarden, Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels zullen per 15 juli 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract voor meer informatie.

3 april 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt aan alle Klanten, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (Sales Contract Schedules) van alle Leaseweb-verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 april 2023. Het betreft hierbij de volgende wijzigingen - met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie - ten gunste van de Klanten:

 1. Nieuwe Gedragscode voor klanten (nieuw artikel 16.10 in de Verkoopvoorwaarden)
 2. Voor een betere klantervaring en een soepele onboarding is de KYC-klantverificatieprocedure inclusief sanctiecontrole verduidelijkt (artikel 4.3 en 4.5 Verkoopvoorwaarden)
 3. Alle Leaseweb Verkoopcontractschema's zijn bijgewerkt, zodat ze de nieuwe merknaam van Leaseweb - Leaseweb Reliable Cloud - weergeven
 4. Verwijdering van de beëindigde service 'Domeinbeschermingsservice' uit de Servicespecificaties en Support- en Serviceniveaus

Deze Leaseweb Verkoopcontractschema's, bestaande uit Leaseweb Verkoopvoorwaarden, Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels zullen per 17 april 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract voor meer informatie. Januari 2023